Iedereen kent het moment van ‘helder weten’. Een moment waarin je een beeld of inzicht krijgt die in de toekomst lijkt te liggen en waarvan je weet dat dit over jouw leven gaat. Je weet niet over welke tijd het gaat maar het beeld of inzicht is een herkenning. Het is als het ware een wegwijzer die je in de verte ziet staat. Een bord die laat zien waarop jij op dat moment staat en waarvan je weet dat dit niet het eindpunt is. 

Je leven is een reis waarvan de eindbestemming onbekend is. Gaandeweg lijkt een einddoel niet belangrijk. Naarmate je meer stilte en rust kunt vinden om je leven tot dan toe langs je heen te laten trekken, zal je opeens de wegwijzers herkennen. De beelden die op onbewust niveau de coördinaten blijken van de route die je aflegt. Je kent die tekeningen wel die alleen uit cijfers bestaan. Wanneer je de cijfers aan elkaar verbindt dan wordt de afbeelding zichtbaar door de lijnen. Als je alleen de cijfertjes ziet lijkt het een chaotisch beeld. Uit chaos ontstaat orde wanneer je stap voor stap de route volgt. Een cijfertje overslaan in de orde van getallen kan niet. Zie het cijfertje als het symbool van het moment van ‘helder weten’. Vertrouw er op ook al kun je het beeld niet verklaren. Het is een wegwijzer. Geen bewust begin, geen bewust einde zoals de golven eindeloos bewegen. 

Jouw blauwdruk is ontstaan bij de conceptie. Eigenschappen van de genen zorgen voor de unieke code die maakt dat iedereen op geheel eigen wijze zijn of haar levenspad volgt. Omgeving en ervaringen laten jouw unieke vorm en inhoud zien. We hoeven niet gelijk te zijn en ook niet alles van elkaar te begrijpen. Gelijkwaardigheid betrachten en respect tonen voor elke vorm van leven.