Vertrouwenspersoon

Samen sta je echt sterker

Sinds 2004 voer ik honderden gesprekken per jaar met zeer veel verschillende mensen met diverse vraagstukken en uiteenlopend in gewicht. Deze mensen vertegenwoordigen alle lagen van de bevolking, hebben verschillende rollen binnen organisaties. Daarnaast heb ik door het geven van In Company trainingen kennis gemaakt met verschillende bedrijfsculturen en branches. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren aangaande een veilig werkklimaat wilde ik mijn diensten uitbreiden met een rol als vertrouwenspersoon.

Kortom: dankzij de ervaring die ik door mijn werk heb verzameld heb ik mij aangemeld bij de opleiding tot Vertrouwenspersoon. In het voorjaar van 2023 heb ik deze afgerond en mag mij nu Vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteit noemen.

Aanpak Vertrouwensperoon

Naast mijn werk als mental coach ben ik nu ook beschikbaar voor bedrijven en organisaties om als extern vertrouwenspersoon een rol te nemen in het ondersteunen van een veilige werkomgeving. Deze rol zie ik niet alleen als luisterend oor voor de klachten die mensen ervaren maar ook als bewustmaker van hoe elkaar aanspreken op – en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag. Dit zie ik voor mij in bijeenkomsten met uitleg over verschillende manieren van communiceren en ook aandacht hebben voor het ontwikkelen van een empathische grondhouding. Voor elk bedrijf zal dit maatwerk zijn.

Neem vooral (vrijblijvend) contact op voor meer informatie. Stel uw vragen en geef aan waar u behoefte aan heeft voor uw organisatie. Samen stellen we het pakket samen wat kloppend is voor u en uw werknemers.

Werkgevers 

Ongewenst gedrag in de vorm van pesten en (seksuele)intimidatie, we vinden er allemaal wat van. Verschillende bekende organisaties hebben hier in de afgelopen tijd op een heftige manier mee te maken gekregen. Onverwachts kan er iets opduiken wat impact heeft op collega’s en/of reputatie van het bedrijf schaden. Iets wat niemand wil en toch kan gebeuren. Hoe kan je het voorkomen en waar te beginnen? 

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Hier wordt onder verstaan: agressie en geweld; seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten; pesten; discriminatie. Kortweg PSA genoemd wat ook een onderdeel is van de RI&E. De werkgever wordt geacht een veilig arbeidsklimaat te bieden.   

We weten ook dat een gezond en veilig arbeidsklimaat zorgt voor tevreden werknemers. Het verzuim is in deze organisaties lager en de productiviteit hoger. Reden genoeg om aan de voorkant te zorgen dat het goed zit, preventief dus. Eigenlijk: als er klachten zijn ben je als werkgever te laat. 

In de positie van een extern vertrouwenspersoon help ik graag! 

Aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen