Marjo,

met hart en ziel coach en trainer

Onderzoeken, reflecteren en actie ondernemen zijn de pijlers waarop mijn manier van coachen is gebaseerd. Helder, veilig en stimulerend, met warmte en humor, oplossingsgericht en duurzaam. Weten wat goed voor jóu is, daar kan je zelf het allerbeste het antwoord op geven. Ik help je dat antwoord te vinden door goed te luisteren en vragen te stellen. 

Mijn visie

Alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt, is in jouzelf aanwezig. Levenskracht kan je ontwikkelen en laten groeien.

Mijn loopbaan

Oorspronkelijk (1980) kom ik uit de jeugdhulpverlening (behandelcentrum zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Na 10 jaar met diverse groepen te hebben gewerkt heb ik de stap naar het bedrijfsleven gemaakt waar ik o.a. leidinggevende posities had en uitgebreide ervaring opdeed in zowel profit‐ als non profit sector.

Sinds 2004 werk ik vanuit Buro voor Mental Coaching en Jeugdcounseling met als motto:

Eenvoud = Kracht!  

In de afgelopen jaren heb ik velen gecoacht bij het vinden van antwoorden op vragen die betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling, het verwerken van life events, het polijsten van competenties, enzomeer. De coachvraag kan privé- of zakelijk gerelateerd zijn. Op werkgebied variëren de functies uit alle lagen van een organisatie. Bij mij telt niet je functie maar je (voor)naam.

Als trainer geef ik cursussen en intervisies aan vrijwilligers van diverse organisaties in de regio maar ook daarbuiten. Training geef ik over het o.a. omgaan met weerstand bij het volgen van verplichte cursussen, begeleiden van mensen met een WSW achtergrond.

Mijn waarden & visie

Gelijkwaardigheid

Contact en verbinden vanuit gelijkwaardigheid
We zijn mens en hebben allemaal verschillende rollen

Bewustzijn

Iedereen ‘weet’ diep vanbinnen het antwoord. Of je dat antwoord hardop kan zeggen is iets anders

Persoonlijke ruimte

Respect voor persoonlijke grenzen
Grenzen zijn functioneel en beschermen ons

Mijn werkwijze

Mijn begeleiding is gericht op het doorzien van gedragspatronen zodat er inzicht en begrip komt voor situaties en gedrag van jouwzelf én van de ander.

Mijn specialisme ligt o.a. op het gebied van (persoonlijk)leiderschap, werkdruk, burn‐out en stress gerelateerde klachten, hoog sensitiviteit, weer contact maken met jouw innerlijk weten.

Gereedschapskist

Ik heb mij verdiept en geschoold in mijn interesses zoals communicatie, socratische gesprek, gedragsbiologie, bio‐psychologie, bio en neurofeedback, filosofie en Jungs archetypen. Jaarlijks volg ik studiedagen of cursussen die mijn kennis verdiepen en nieuwsgierigheid bij mij oproepen. Zo heb ik het afgelopen jaar (2021) o.a. een cursus ‘Voedselbos’ gevolgd om nog meer inzicht te krijgen in organische processen en de samenwerking tussen de verschillende gewassen. Natuurlijke veerkracht wil ik meer en meer leren begrijpen. En patronen in de natuur zijn metaforen die ons inzicht geven in menselijk gedrag. Verbanden zien en kunnen duiden.

In mijn werk richt ik mij op iemands kracht en eigen verantwoordelijkheid: de cirkel van invloed. Authenticiteit en autonomie zijn voor mij van grote waarde. Ruimte voor zingevingsvragen hoort vanzelfsprekend thuis in mijn werk en leven.

Testimonials