Heb oog en hart voor mens en organisatie

Investeer in sociaal kapitaal
Elke druppel doet ertoe

Vitaal en veerkrachtig

Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen geworden van het fenomeen dat de wereld tot stilstand kan komen. Daarmee is de bewustwording nog sterker geworden voor een vitaal en veerkrachtig bestaan. De kwetsbaarheid van de mens, maar ook van organisatie en maatschappij is voelbaar en aanwezig. Wat kunnen we doen? Verbeter de wereld, …….

Binnen de cirkel van invloed heb je mogelijkheden, kun je werken aan weerbaarheid. Niet defensief maar krachtig zelfbewust. Weten waar de zwakheden zitten en wat de kracht van de organisatie is. Werknemers horen als sociaal kapitaal op de balans te staan. Zoals werkgevers weten: zonder goed personeel, geen goed bedrijf. Intrinsieke motivatie als duurzame motor van de onderneming.
Ik denk graag met ondernemers mee als coach en trainer om veerkracht en vitaliteit te bevorderen en te ontwikkelen binnen jouw organisatie!

Zakelijke interventies

Teamcoaching

Samen sta je echt sterker

Intervisie

Leren van en met elkaar

Themabijeenkomst

Samen een thema bij de kop pakken

Training

Verdiepen in gedrag van mensen

Coaching voor ‘bazen’

Coaching voor ‘bazen’

Ondernemers uit het MKB, gegroeid van initiatiefnemer tot aan directeur-eigenaar. Van werken met een klein team werken met diverse afdelingen tot aan een managementlaag. Van collega naar ‘baas’. In de praktijk ondervinden wat jouw rol voor gevolgen heeft voor relaties. Relaties met collega’s die werknemers worden, relaties met klanten en leveranciers die langs andere kanalen gaan lopen. Van ‘alles in eigen beheer’ naar ‘vertrouwen en delegeren’.  

Dat de organisatie groeit, is dagelijkse focus. Maar hoe jij bent gegroeid sta je daarbij stil? Wat je nu betekent in jouw rol als werkgever? Los van product of dienst? Kijk jij naar jouw werknemers met de kennis van sociaal kapitaal? 

Wat voor een ‘baas’ ben jij? Niemand wil zo genoemd worden, maar in de praktijk werkt het wel zo. Het liefst maken we er een grapje over, maar hoe ‘plat’ de organisatie ook is: werknemers willen richting, een plan, een aanwijzing zodat ze weten welke kant ze opgaan, wat er van hen verwacht word. 

Coachen van ondernemers gaat over bewust zijn van verantwoordelijkheid voor velerlei gebieden, anders dan alleen het maandelijkse salaris. Aandacht van de ondernemer voor het sociaal kapitaal van zijn onderneming en hoe dat het beste tot leven te brengen. Iedereen met ziel en zaligheid aan het werk. Dat doet de identiteit van het bedrijf groeien. 

5 coachsessies van elk 1,5 uur (meerdere sessies mogelijk) 

Teamcoaching

Er is een ‘dingetje’ binnen het team. Communicatie gaat langs elkaar heen, ruis op de lijn. Hoewel bekend met feedback geven en de kunst van reflecteren, lukt het niet om de juiste snaar met elkaar te vinden. Waar zitten de hobbels, is er een blokkade? Samen gaan we op onderzoek uit. Ik zal wisselend de gespreksleider, de trainer of de coach zijn. Het team formuleert een gezamenlijk coachdoel en ieder teamlid ook een persoonlijk doel voor dit traject.

5 sessies van elk 2 uur – eerste 3 sessies in 2 maanden en de andere 2 met enige tussenruimte.

Intervisie

Intervisie – aan de hand van casuïstiek met andere ondernemers in gesprek gaan. Volgens een intervisieformat samen ontdekken wat er te leren is uit een situatie op het werk. Resultaat: meer inzicht in gedrag en interacties met mensen.

Groepsgrootte max. 6 personen (min. 4)
4 bijeenkomsten van elk 2 uur

Themabijeenkomst

Themabijeenkomst – presentatie met psycho-educatie over een thema. Aansluitend een interactief deel in groepjes en afsluitend plenair delen van de oogst van het gesprek.

Groepsgrootte en tarief in overleg
Duur 1,5 – 2 uur

Training

Training ‘Wat vertelt weerstand’. Waarom komen mensen in verzet bij een verandering? Is het een actief of passief verzet? Wat kunnen we hieruit opmaken en hoe maken we het bespreekbaar? Met theorie over werking van het brein en gesprekstechniek, diverse modellen die inzicht geven in gedrag, casuïstiek en oefenen in jouw eigen onderneming, leer je antwoorden te vinden op deze vragen.

Groepsgrootte max. 10 personen (min. 6)
3 bijeenkomsten van elk 3 uur
Deze training kan ook incompany gegeven worden.