“Ik zou je wel in een doosje willen doen” is de titel van een populair liedje in de 50tiger jaren van de vorige eeuw, geschreven door Annie M.G. Schmidt. Vol overgave bezong zanger Donald Jones zijn liefde voor zijn vriendinnetje. Hij hield zoveel van haar en zou haar wel in een doosje willen doen om haar altijd bij zich te hebben. Prachtig voorbeeld hoe de mensheid met de liefde omgaat. In de illusie van de maakbaarheid van alles, is zelfs  het  idee ontstaan van het kunnen kaderen van de vorm  liefde. Toch geeft dit voorbeeld ons de kans eens te kijken naar hoe wij met liefde omgaan, wat het voor ons betekent en welke vorm wij denken het te kunnen geven. 

Allereerst dient de gedachte dat liefde een vorm kan hebben, los gelaten te worden. Liefde kent geen vorm, is louter energie. Laat zich niet vangen en stroomt overal doorheen. Het enige wat je kan doen is je erop mee laten voeren. Open staan, ontvangen en doorgeven. Wat we proberen te doen is het een “gezicht” te geven. Wij willen elkaar laten zien hoe groot onze liefde voor de ander is. De vormen daarvan zijn zoveel dat er ‘waarheid’ aan toegekend wordt. Bijvoorbeeld  “Ik hou zoveel van jou dat ik alles van mijn leven opzeg , om in jouw wereld te stappen.”  Of  “Als je van mij houdt zou je dat voor mij over hebben.”  Bewijzen en antwoorden hierop worden gezien als “echte liefde.” 

Liefde vraagt nooit offers. Liefde doet groeien en bloeien. Liefde laat glimlachen, juichen en verstillen. Liefde is niet te omvatten en kent geen genoeg. Wij hoeven dus nooit zuinig te zijn met liefde te geven. Er is geen tekort aan liefde, alleen de (onbewuste) angst daarvoor. Liefde bekennen tussen 2 mensen stopt niet bij ‘zij leefden nog lang en gelukkig’. Liefde beken je aan Het Leven en aan alles wat het jou brengt: mensen, dieren, situaties, lessen. Gelukkig blijkt dat liefde zich beter niet in een doosje laat stoppen. 

De natuur is de mentor van de liefde. Moeder Aarde herbergt alle processen van het leven, sterven, passie, schoonheid en harmonie. Bij haar vind je begrip, troost, rust en moed. Het enige wat van ons gevraagd wordt is Liefde te zien, te voelen en te herkennen. Te beginnen bij Liefde voor onszelf. Het  overstijgt persoonlijke liefdesrelaties en seksualiteit (wat  één  van de vormen van liefde is). Liefde laat je stralen. Liefde bezit je niet, je bént Liefde. 

Vind moed je over te geven aan Liefde.