Duurzaam ontwikkelen en organiseren begint bij gezonde en veerkrachtige medewerkers. 

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Het thema van dit decennium. Op weg naar 2020 zijn er nog heel wat stappen te zetten om een aantal van de doelen te halen die gesteld zijn in het  akkoord van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Duurzaamheid reikt verder dan alleen het klimaat. Mens en natuur zijn in een optelsom ‘het milieu’ (Denk aan de uitspraak: Het milieu waar je vandaan komt). Welke verandering je ook wilt doorvoeren: zorg eerst dat het menselijk fundament gezond, sterk en stabiel is. Dat dit kosteneffectief is, behoeft geen uitleg. 

De nog steeds stijgende cijfers van stress gerelateerde klachten en burn-out spreken een duidelijke taal (1,8 miljard per jaar). Iets is uit balans geraakt in onze welvaartsstaat. De crisis heeft een sterk signaal afgegeven. Zekerheid in werk en inkomen is een basisbehoefte die de veiligheid biedt om te leren en te ontwikkelen. Deze zekerheid werd aan het wankelen gebracht. Reactie op deze onzekerheid is kiezen voor het vertrouwde: hou vast wat je hebt. Om een crisis op te heffen is er weer orde op zaken nodig. Met voortschrijdend inzicht, aanpassingen of hervormingen implementeren. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaan is uit de comfortzone stappen en voor de meesten van ons dus spannend. 

Hoe verzamelen we de moed en het lef om mee te stromen met de veranderingen in de maatschappij? Om met inbreng van je eigen visie samen een nieuwe route te bepalen? Verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie, ieder met de persoonlijke competenties, kennis en ervaring. 

Ontwikkelen van veerkracht komt van binnenuit en is duurzaam. Blijf je bewust blijf van evenwicht in geven en ontvangen. Wat je van jezelf aan de organisatie geeft en wat jij van de organisatie ontvangt.