Marjo van Zalk 
Mental coach 

Over mij

Eenvoud = Kracht! 

Alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt, is in jouzelf aanwezig. Dat is mijn vaste overtuiging sinds ik vanaf 2004 mensen begeleid bij hun mentale processen. Oorspronkelijk (1980) kom ik uit de jeugdhulpverlening (behandelcentrum zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Na 10 jaar met diverse groepen te hebben gewerkt heb ik de stap naar het bedrijfsleven gemaakt waar ik o.a. leidinggevende posities had en uitgebreide ervaring opdeed in zowel de profit‐ als de non profit sector.

Ik begeleid mensen bij het inzichtelijk krijgen van patronen zodat er begrip komt voor situaties en gedrag. Dit kan in allerlei fasen van een mensenleven plaats vinden. Mijn cliënten zijn zowel jongeren als volwassenen. Bij de begeleiding wordt ervan uitgegaan dat mensen alles in huis hebben om zichzelf met hun individuele mogelijkheden en belemmeringen te ontwikkelen. 

Mijn specialisme ligt bij burn‐out en stress gerelateerde klachten. Ik heb mij verdiept en geschoold in mijn interesses zoals communicatie, gedragsbiologie, bio‐psychologie, bio en neurofeedback, filosofie en Jungs archetypen. In mijn werk richt ik mij op iemands kracht en eigen verantwoordelijkheid. Authenticiteit en autonomie zijn voor mij van grote waarde. Ruimte voor zingevingsvragen hoort vanzelfsprekend thuis in de gesprekken.

Coaching bestaat niet alleen uit praten. Het is mogelijk om een paard mee te laten doen of al wandelend tot inzichten te komen. Resultaat van elk coachtraject blijft dat jíj jezelf ontwikkelt. Mentaal weerbaar en veerkrachtig.

Ik sta voor energieke, krachtige en heldere communicatie, de discussie voorbij en op weg in dialoog! 

 

Leer mij beter kennen door het lezen van mijn blogs 

 

 

15.07.2018

Miljoenen mensen met leeropbrengst na burn-out. Wat gebeurt daarmee??

Mensen keren na een burn-out terug naar de werkvloer. Kunnen zij hun leeropbrengst delen in de organisatie? Mogen zij hun ervaringen inbrengen zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen?
CBS houdt ons al een aantal jaren op de hoogte van de verzuimcijfers van werkdruk/werkstress en burn-out. Wat zien we dan? Jaren op rij stijgen deze cijfers. Hoe kan dat? We weten toch inmiddels in welke richting we kunnen zoeken om maatregelen te treffen deze cijfers weer naar beneden te brengen? Er zijn ondertussen miljoenen burn-out ervaringsdeskundigen en vergeet niet de mensen te betrekken die uit ervaring kunnen spreken over wat het is als een gezinslid of collega met een burn-out voor een langere periode uitvalt… Over hoeveel miljoen hebben we het dan? Is er iemand die dit al heeft uitgerekend? En heeft er al iemand onderzoek gedaan naar interventies? Hoeveel methodieken zijn er inmiddels al bedacht door professionals? Dat er geen meetbaar programma voor zou zijn is geen excuus, bel mij maar :-). Maar serieus: hoe kan het dat de cijfers blijven stijgen??
 
Even herhalen: gemiddeld 242 dagen per burn-out á € 250,00 per dag. Het verlies aan directe productiviteit door verzuim is 11,5 miljard euro waarvan 2,7 miljard productiviteitsverlies door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent levert een organisatie met honderd fulltime krachten jaarlijks € 40.000 op.
Gelukkige werknemers (gezond en vitaal) zijn 15 tot 20 procent meer productief. Wanneer de productiviteit met 1 procent stijgt, levert dit een organisatie met honderd fulltime medewerkers per jaar € 95.000 extra omzet op. 
Bron: doorrekening van Cap Gemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 2012.
 
Dringende oproep aan organisaties: Ga in gesprek met de burn-out ervaringsdeskundigen die terugkeren op de werkvloer. Zij hebben waarde(n)volle (management)informatie voor u! We bevinden ons in een transformatietijdperk die om nieuwe visies vraagt. Niet langer kan groei het doel zijn. Welbevinden en behoud van veilige leef- en werkomgeving vragen nu om aandacht. Denk aan de Pyramide van Maslow: in onze basisbehoeften is voldaan, nu kunnen we ons verder ontwikkelen in maatschappelijke en persoonlijke groei. Zingeving ligt hieraan ten grondslag, existentiële vraagstukken. Mensen die een burn-out doorleefd hebben, hebben daar weet van. Praat met ze!! En doe er uw voordeel mee.

marjo van zalk - 08:23:15 @