Marjo van Zalk 
Mental coach 

Over mij

Eenvoud = Kracht! 

Alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt, is in jouzelf aanwezig. Dat is mijn vaste overtuiging sinds ik vanaf 2004 mensen begeleid bij hun mentale processen. Oorspronkelijk (1980) kom ik uit de jeugdhulpverlening (behandelcentrum zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Na 10 jaar met diverse groepen te hebben gewerkt heb ik de stap naar het bedrijfsleven gemaakt waar ik o.a. leidinggevende posities had en uitgebreide ervaring opdeed in zowel de profit‐ als de non profit sector.

Ik begeleid mensen bij het inzichtelijk krijgen van patronen zodat er begrip komt voor situaties en gedrag. Dit kan in allerlei fasen van een mensenleven plaats vinden. Mijn cliënten zijn zowel jongeren als volwassenen. Bij de begeleiding wordt ervan uitgegaan dat mensen alles in huis hebben om zichzelf met hun individuele mogelijkheden en belemmeringen te ontwikkelen. 

Mijn specialisme ligt bij burn‐out en stress gerelateerde klachten. Ik heb mij verdiept en geschoold in mijn interesses zoals communicatie, gedragsbiologie, bio‐psychologie, bio en neurofeedback, filosofie en Jungs archetypen. In mijn werk richt ik mij op iemands kracht en eigen verantwoordelijkheid. Authenticiteit en autonomie zijn voor mij van grote waarde. Ruimte voor zingevingsvragen hoort vanzelfsprekend thuis in de gesprekken.

Coaching bestaat niet alleen uit praten. Het is mogelijk om een paard mee te laten doen of al wandelend tot inzichten te komen. Resultaat van elk coachtraject blijft dat jíj jezelf ontwikkelt. Mentaal weerbaar en veerkrachtig.

Ik sta voor energieke, krachtige en heldere communicatie, de discussie voorbij en op weg in dialoog! 

 

Leer mij beter kennen door het lezen van mijn blogs 

 

 

19.11.2017

Kennis over stress en toch nog steeds toenemend aantal mensen met burn-out?!

Wat eerst nog een “luxe ziekte” was is uitgegroeid naar een maatschappelijk en economisch probleem. En omdat het onder twee noemers valt lijkt het of niemand zich geroepen voelt verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie. Gaan we het economisch of maatschappelijk oplossen?
Economisch is geen punt:  een leger van coaches en psychologen staat klaar die zich allemaal gespecialiseerd hebben in het voorkomen en herstellen van burn-out. Snelle oplossing voor het stoppen van de oplopende kosten. Maar burn-out is geen ziekte dus wie gaat coaching of behandeling betalen? Maatschappelijk hoeft het ook geen punt te zijn want er zijn duidelijke visies en onderzoeken die de oorzaak van oplopende stress kunnen verklaren.
Waarom gebeurt er dan zo weinig of bijna niets? Is het werkelijk een “kip/ei” verhaal geworden?
 
Het thema van de afgelopen jaren was verantwoordelijkheid nemen voor eigen situatie, zelfsturend en zelforganiserend. Het thema van het nieuwe kabinet is vertrouwen.
Zou de sleutel liggen in juist dat woord: vertrouwen?
Met de komst van de industriële revolutie is ‘de mens’ gaan geloven in de maakbaarheid van het leven. Door productie te managen is aanvankelijk gezorgd voor veiligheid in basisbehoeften. Geen oorlog, geen honger, geen armoede. Naarmate de welvaart steeg, steeg ook het wantrouwen: heeft die ander meer of minder dan mij? Hoe verhoud ik mij daarin? Kom ik tekort? Wie is daar verantwoordelijk voor? Zorgt de overheid/organisatie wel goed voor mij?  
Zonder betrokken werknemers geen gezond bedrijf en een bedrijf is niets zonder betrokken werknemers. Yin/Yang.
Gedeelde verantwoordelijkheid begint met elkaar te vertrouwen. Ieder heeft zijn/haar eigen expertise en samen zijn we het totaal. Mooi toch?
Laten we het eens hebben over waardering voor wat er wél is en van daaruit bekijken wat kan blijven en wat beter kan. Het kan allebei: voldoende inkomen en voldoende levensgeluk. Het enige wat daarvoor nodig is beginnen met waardering en dankbaarheid voelen voor wat je al hebt. Ieder voor zich. Pas dan zal de oplossing voor de almaar toenemende druk zich aandienen.
Mensen die een burn-out hebben weten dat rust, vertrouwen en veiligheid de basis vormen om weer op te bouwen. Laten we als maatschappij dat als voorbeeld nemen. Burn-out is een symptoom van een overspannen maatschappij niet van een individu.

Het is maar hoe je het wilt zien…

marjo van zalk - 14:23:53 @